Byeenkomste

Penkop en Drawwertjie (Laerskool kinders)

Kinders vanaf Gr0 tot Gr 7 kan inskakel.

Die PDs kom Woensdae middae by Laerskool Magalieskruin bymekaar.  Kontak vir Marius Nel vir meer besonderhede op 082 874 4245 of die.kruin@gmail.com.

Daar word kwartaaliks gesamentlike PD byeenkomste gehou.

Verkenners (Hoërskool leerlinge)

Leerlinge vanaf Gr8 – Gr 12

Die Verkenner spanne kom op verskillende dae bymekaar soos ooreengekom met die offisier. Skakel vir Nicolette Koukeas vir meer inligting op 082 921 5955 of nicolette.koukeas@outlook.com

Daar word kwartaaliks Verkenner aande aangebied wat deur die kommando jeugraad georganiseer word.