Aanlyn Registrasie

JEUGLEDE (PDs en Verkenners)

Indien u kind wil registreer by Die Kruin Voortrekkers, registreer deur die volgende aanlyn vorm te voltooi.

Registrasie van jeuglede

Nuwe jeuglede moet die Transvaal lidmaatskap vorm ook invul. Ouers kan dit invul en terugstuur na die.kruin@gmail.com

VOLWASSE LEDE (Offisiere en Heemrade)

Volwasse lede wat graag by Die Kruin Voortrekkers wil betrokke wees, kan registreer deur die volgende aanlyn vorm te voltooi.

Registrasie van Volwasse lede

Nuwe volwasse lede moet die Transvaal lidmaatskap vorm ook invul. Dit kan ingevul en gestuur word na die.kruin@gmail.com