Die Kruin is deel van die Voortrekker kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees in hulle roep tot diens. Ons is geleë in die Noorde van Pretoria in Montana/Magalieskruin omgewing. Ons jeuglede kom hoofsaaklik uit Laerskool Magalieskruin en Hoërskool Montana, maar enige kinders is welkom om in te skakel.

Gaan kyk gerus na die inligting brosjure vir meer inligting oor wie ons is.